Disclaimer

Sekiranya anda memerlukan lebih banyak maklumat atau mempunyai pertanyaan mengenai penafian laman web kami, sila hubungi kami dengan mengklik di sini.

Disclaimer

Semua maklumat yang terkandung di laman web ini diterbitkan dengan niat baik dan untuk tujuan maklumat umum sahaja. Rahemurrahman.com tidak dapat menjamin kesempurnaan, kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat yang terkandung di laman web ini.

Apa-apa tindakan yang anda ambil ke atas maklumat yang anda dapati di laman web ini adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri. Rahemurrahman.com tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan / atau kerosakan yang berkaitan dengan penggunaan laman web kami.

Di laman web ini, mungkin terdapat pautan ke laman web lain. Dan anda melawat laman web lain dengan mengikuti pautan yang menuju ke laman web tersebut.

Walaupun kami berusaha untuk menyediakan pautan berkualiti ke laman web yang berguna, kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan laman web tersebut.

Pautan ke laman web lain tidak membayangkan cadangan untuk semua kandungan yang terdapat di laman web ini. Ini kerana kandungan laman web lain ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis dan mungkin berlaku sebelum kami berpeluang untuk mengalih keluar pautan yang mungkin memudaratkan anda.

Komen

Semua orang yang melawat laman web ini dibenarkan untuk menghantar komen. Walau bagaimanapun, kami berhak untuk mengedit atau memadam komen yang dihantar ke laman web ini tanpa notis jika terdapat komen yang dianggap spam, komen yang mengandungi unsur-unsur SARA dan komen yang melanggar Peraturan yang berlaku di Malaysia.

Persetujuan

Dengan melawat laman web kami, anda dengan ini bersetuju dengan penafian yang telah kami buat.

Jika kami mengemas kini, mengubah atau membuat sebarang perubahan pada dokumen ini, perubahan tersebut akan dipaparkan dengan jelas di halaman ini.